KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

 

 Bölüm / Anabilim Dalları

    TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ


     Temel Tıp Bilimleri Bölümü 6 (altı) anabilim dalından meydana gelmektedir. Bölüme bağlı Anabilim Dallarında 14 (ondört) öğretim üyesi ve 6 (altı) araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Dönem I ve Dönem II sınıflarımız Üniversitemiz Yerleşkesindeki Mühendislik Fakültesi yeni binasında eğitim almaktadırlar. Bu bölümde öğrenciye tıp eğitimi için temel nitelikteki bilgiler sunulmaktadır. Tıp Fakültesi öğrencilerine genel anatomi terminolojisi, kemikler ve eklemler teorik olarak anlatılmakta, ayrıca pratik saatlerinde insan kemikleri ve maketler üzerinde pratik eğitimi verilmektedir. Yaşamın moleküler temellerini inceleyen tıbbi biyoloji ve genetik dersinde hücrenin yapısı ve çeşitli fonksiyonlarını ele alan hücre biyolojisi, moleküler genetik ve genel genetik kavramlar, genetik hastalıkların moleküler patolojisi öğretilmektedir. Ayrıca bu bölümde öğrencilere mesleki bilgileri kavramaları için gerekli olan fizik, biyokimya ve organik kimya bilgileri pekiştirilmekte, istatistik, psikoloji ve tıp eğitiminin anlatıldığı deontoloji konusunda temel bilgiler verilmektedir.

 

   BÖLÜM BAŞKANI       : Prof. Dr. Hakan BOYUNAĞA

 

   

    ANABİLİM DALLARI

 

    ANATOMİ ANABİLİM DALI

 

   Anabilim Dalı Başkan          : Yrd. Doç. Dr. Serpil ÇİLİNGİROĞLU     
     
    FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI

 

    Anabilim Dalı Başkanı    : Yrd. Doç. Dr. Faruk Metin ÇOMU

    Araştırma Görevlileri     : Araş. Gör. Badegül AKPINAR

    HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

 

    Anabilim Dalı Başkanı    : Yrd. Doç. Dr. Şaban Cem SEZEN

   

    TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI

 

    Anabilim Dalı Başkanı    : Prof. Dr. Üçler KISA

    Öğretim Üyeleri          : Prof. Dr. Osman ÇAĞLAYAN, Prof. Dr. Murat KAÇMAZ, Prof. Dr. Hakan BOYUNAĞA
   

    Araştırma Görevlileri      : Araş. Gör. Dr. Mustafa ÜNLÜ, Araş. Gör. Dr. Cuma DEMİRAL

    TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

 

    Anabilim Dalı Başkanı      : Prof. Dr. Solmaz ERDEM

 

    Öğretim Üyeleri            : Yrd. Doç. Dr. Muhammed İsmail VAROL


    Araş.Gör: Funda BULUT

    TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

 

    Anabilim Dalı Başkanı    : Doç. Dr. Teoman Zafer APAN

    Öğretim Üyeleri           :Doç. Dr. Latife İŞERİ

    Araştırma Görevlileri      :  Araş. Gör. Dr. Ümit ALANBAYI, Araş. Gör. Dr Tuğba ATALAY

  

    DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 

     Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 15 (onbeş) anabilim dalından oluşmaktadır. Bölüme bağlı Anabilim Dallarında 52 (Elliiki) öğretim üyesi, 5 (Beş) yan dal araştırma görevlisi ve  80(seksen) araştırma görevlisi doktor görev yapmaktadır. Anabilim Dalları ile ilgili konularda çeşitli dahili hastalıkların tanı ve tedavi yöntemleri konusunda eğitim verilmektedir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Tıbbi Farmakoloji, İç Hastalıkları, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Halk Sağlığı, Nöroloji, Deri ve Zührevi Hastalıklar, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Enfeksiyon Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Radyoloji, Kardiyoloji, Tıbbi Genetik, Acil Tıp konularında kurumsal ve uygulamaya yönelik bilgiler verilmektedir. Bu anabilim dallarında öğrenci eğitimi yanısıra ayakta ve yatar hasta tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

   BÖLÜM BAŞKANI     : Prof. Dr. Didem ALİEFENDİOĞLU


    ANABİLİM DALLARI

    ACİL TIP ANABİLİM DALI

    Anabilim Dalı Başkanı    : Prof. Dr. Figen COŞKUN

 

   Öğretim Üyeleri           : Doç. Dr. Turgut DENİZYrd. Doç. Dr. Oğuz EROĞLU

 

   Araştırma Görevlileri      : Araş. Gör. Dr. Hatice ALGAN KAYA, Araş. Gör. Dr. Ülkü AÇIKSÖZ, Araş. Gör. Dr. Mustafa KÖKSAL, Araş. Gör. Dr. Ertan CÖMERTPAY, Araş. Gör. Dr. Fatma BAYRAM, Araş Gör. Dr. Barış YILMAZ

    ADLİ TIP ANABİLİM DALI

    Anabilim Dalı Başkanı    : Yrd. Doç. Dr. Salih Murat EKE

    ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

    Anabilim Dalı Başkanı     :  Prof. Dr. Yahya Kemal Yavuz GÜRER 


    Öğretim Üyeleri        : Prof. Dr. Didem ALİEFENDİOĞLU (Yenidoğan BD), Prof. Dr. Selda Fatma HIZEL (Sosyal Pediatri Bilim Dalı), Doç. Dr. Hacer Fulya GÜLERMAN (Gastroenteroloji BD.), Prof. Dr. Yahya Kemal Yavuz GÜRER (Nöroloji BD.), Doç. Dr. Meryem ALBAYRAK (Hematoloji BD.), Yrd. Doç. Dr. Cihat ŞANLI (Kardiyoloji BD.), Prof. Dr. Ayça TÖREL ERGÜR (Endokrinoloji BD)

    Araştırma Görevlileri    :   Araş. Gör. Dr. Fitnat ULUĞ, Araş. Gör. Dr. Çağla KARAVAİZOĞLU, Araş. Gör. Dr. Fatma Nur ÖNCÜL,  Araş. Gör. Dr. Zarife Esra ERDEM, Araş. Gör. Dr. Eda DEMİRBAŞ, Araş. Gör. Dr. Mustafa Çağlar YÖRGÜÇ, Araş. Gör. Dr. Osman DURSUN,  Araş. Gör. Dr. Zarife Esra ERDEM DURSUN,  Araş. Gör. Dr. Gaye IŞIK,  Araş. Gör. Dr. Ümit Ayşe TANDIRCIOĞLU,  Araş. Gör. Dr.  Çağla GÖÇEN,  Araş. Gör. Dr. Rabia GÜNDOĞAN,  Araş. Gör. Dr. Melike AKÇAKOYUNLU,  Araş. Gör. Dr.  Nagihan AKICI,  Araş. Gör. Dr. Mehmet KATIRCIOĞLU


    DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR ANABİLİM DALI

    Anabilim Dalı Başkanı    : Prof. Dr. Mukadder KOÇAK

    Öğretim Üyeleri              : Prof. Dr. Ayşe Anıl KARABULUT, Yrd. Doç. Dr. Özgür GÜNDÜZ

    Araştırma Görevlileri      : Araş. Gör. Dr. Ayşe İŞCAN, Araş. Gör. Dr. Deniz ÖZTÜRK, Araş. Gör. Dr. Esra ÖCAL, Araş. Gör. Dr. Kıvılcım ÇINKIR ÖZSARAÇ, Araş. Gör. Dr. Fehmi Cihan DİKİŞ

    ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

    Anabilim Dalı Başkanı    : Prof. Dr. Dilek KILIÇ

    Öğretim Üyeleri           :  Prof. Dr. Sedat KAYGUSUZ, Prof. Dr. Ergin AYAŞLIOĞLU, Doç. Dr. Birgül KAÇMAZ. Yrd. Doc. Dr. Serdar GUL

    Araştırma Görevlileri      : Araş. Gör. Dr. Çiğdem KARABIÇAK, Araş. Gör. Dr. Muhammet GÜLHAN, Araş. Gör. Dr. Emine MEYDANERİ ECEMİŞ, Araş. Gör. Dr. Kenan ECEMİŞ

    FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

    Anabilim Dalı Başkanlığı    : Prof. Dr. Gulumser  AYDIN

    Öğretim Üyeleri             : Prof. Dr. Işık KELEŞ, Yrd. Doç. Dr. Elem İNAL

    Araştırma Görevlileri        :  Araş. Gör. Dr. Yusuf YILDIRIM, Araş.Gör. Dr. Kıvanç KATMERLİKAYA, Araş. Gör. Dr. Fatih Mehmethan PAŞAAZGINOSMANOĞLU, Araş. Gör. Dr. Derya Tuba ÜNALAN, Araş. Gör. Dr. Sümeyra KATIRCIOGLU, Araş.Gör. Dr. Secil YIKANAraş.Gör. Dr. Ibrahim OZDEMIR, Araş.Gör. Dr. Turan SAGLIK


    GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

    Anabilim Dalı Başkanı     : Prof. Dr. Mehmet Savaş EKİCİ

    Öğretim Üyeleri            : Prof. Dr. Ayşe Füsun KALPAKLIOĞLU (Alerji Bilim Dalı), Prof. Dr. Aydanur EKİCİ, Yrd. Doç. Dr. Emel BULCUN, Yrd. Doç. Dr. Ayşe BAÇÇIOĞLU

    Araştırma Görevlileri       : -

    HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

    Anabilim Dalı Başkanı    : Prof. Dr. Meral SAYGUN
    Öğretim Üyeleri          :

    Araştırma Görevlileri      : Araş. Gör. Dr. İsmail ATÇEKEN, Araş. Gör. Dr. Murat Emrah AÇIKGÖZ, Araş. Gör. Dr. Elif YILMAZ, Araş. Gör. Dr. Hasan DEMİRTAŞ

    İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

    Anabilim Dalı Başkanı     : Prof. Dr. Sefa GÜLİTER    Öğretim Üyeleri           :    Prof. Dr. Kemal ÜRETEN (Romatoloji B.D.), Yrd. Doç. Dr. Hatice KELEŞ, Doç. Dr. Eyüp KOÇ (Nefroloji B.D.) Prof. Dr. Sefa GÜLİTER (Gastroenteroloji B.D.) Doc. Dr. Ismail Hakkı KALKAN (Gastroenteroloji B.D.)Doç. Dr. Şenay ARIKAN (Endokrinoloji B.D.), Yrd. Doç. Dr. Selim YALÇIN (Onkoloji B.D.), Yrd. Doç. Dr. Aydın ÇİFTÇİ


    Araştırma Görevlileri     :   Arş. Gör. Dr. Nurullah ÇUBUK, Araş. Gör. Dr. Uğur AYDOĞAN, Araş. Gör. Dr. Elmas Gamze SÜMER, Araş. Gör. Dr. Engin Eren KAVAK, Araş. Gör. Dr. Salih Süha ÇETİN, Araş. Gör. Dr. Ramazan ÇOŞAR,  Araş. Gör. Dr. Murat DOĞAN, Araş. Gör. Dr. Veysel ÜRÜN, Araş. Gör. Dr. Zehra BACANLI AKGÜN, Araş. Gör. Dr. Şeyma YAVUZ, Araş. Gör. Dr. Nurcihan Zeynep ALRUNDAĞ DERİN, Araş. Gör. Dr. Özcan ÇİFTÇİ, Araş. Gör. Dr. Ferdane PİRİNÇÇİ, Araş. Gör. Dr. Özgül Tunç AKBAŞ, Araş. Gör. Dr. Işılay KALAN, Araş. Gör. Dr. Murat SÜRÜCÜ

    KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

    Anabilim Dalı Başkanı    : Prof.Dr. Nesligül YILDIRIM

    Öğretim Üyeleri          :Prof. Dr. Haksun EBİNÇDoç. Dr. Mehmet TOLGA DOĞRU, Doç. Dr. Murat TULMAÇ, Yrd. Doç. Dr. Vedat ŞİMŞEK

    Araştırma Görevlileri     :  Araş. Gör. Dr. Murat GÜZEL, Araş. Gör. Dr. Çağlar ALP, Araş. Gör. Dr. Selami SÖYLEMEZ, Araş. Gör. Dr. Ayşegül HARTOKA

    NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

    Anabilim Dalı Başkanı    : Doç. Dr. Ersel DAĞ

    Öğretim Üyeleri          :  Yrd. Doç. Dr. Yakup TÜRKEL

    Araştırma Görevlileri     :  Araş. Gör. Dr. Betül ACAR, Araş. Gör. Dr. Yasin HABİPOĞLU

    PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI

    Anabilim Dalı Başkanı    : Doç. Dr. Ömer OĞUZTÜRK

    Öğretim Üyeleri          : Doç. Dr. Orhan Murat KOÇAKYrd. Doç. Dr. Hatice ÖZDEMİR REZAKİ, Yrd. Doç. Dr. Şadiye Visal BUTURAK


    Araştırma Görevlileri     : Araş. Gör. Dr. Mustafa DAĞLI, Araş. Gör. Dr. Muhammet Tugay KAFADAR, Araş. Gör. Dr. Duygu TİRYAKİ, Araş. Gör. Dr. Çiğdem ÖZDEMİR, Araş. Gör. Dr. Şerif Bora NAZLI

    RADYOLOJİ ANABİLİM DALI

    Anabilim Dalı Başkanı     : Prof. Dr. Birsen ÜNAL DAPHAN

    Öğretim Üyeleri            : Prof. Dr. Mihrace Yasemin BİLGİLİDoç. Dr. Sevda YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Mikail İNAL


    Araştırma Görevlileri       :  Araş. Gör. Dr. Selim ULUSOY, Araş. Gör. Dr. İbrahim KALA, Araş. Gör. Dr. Adem NAZLIOĞLU, Araş. Gör. Dr. Umut Orkun ÇELEBİ, Araş. Gör. Dr. Neslihan SÖNMEZ

    TIBBİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI

    Anabilim Dalı Başkanı    : Prof. Dr. Zuhal AKTUNA

 

    Öğretim Üyeleri          : Doç. Dr. Aslı Fahriye Ceyhan IŞIK

    Araştırma Görevlileri      : Arş. Gör. Dr. Gülhan ÜNLÜ

    TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI

    Anabilim Dalı Başkanı    : Yrd. Doç. Dr. Derya Beyza SAYIN

    CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

    Bölümde 13(onüç) anabilim dalı yer almaktadır. Bölüme bağlı anabilim dallarında 43(Kırküç) öğretim üyesi, 1(bir) uzman ve 56(Ellialtı) araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Genel Cerrahi, Tıbbi Patoloji, Göğüs Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Beyin Cerrahi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Kalp Damar Cerrahisi ders ve stajları yer almaktadır.

    BÖLÜM BAŞKANI    : Prof. Dr. Rahmi DUMAN

    ANABİLİM DALLARI

    ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

    Anabilim Dalı Başkanı    : Prof. Dr. Ünase BÜYÜKKOÇAK

    Öğretim Üyeleri          : Yrd. Doç. Dr. Işın YAZICI GENÇAY, Yrd. Doç. Dr. Ferda YAMAN, Yrd. Doç. Dr. Selim ÇOLAK

    Araştırma Görevlileri     : Araş. Gör. Dr. Aliye ÖZTÜRK, Araş. Gör. Dr. Gökay ATEŞ, Araş. Gör. Dr. Ayşe Gülcan BAKKAL,Araş. Gör. Dr. Ennur AKTÜRK, Araş. Gör. Dr. Zehra Betül GÜZEL

    BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

    Anabilim Dalı Başkanı    : Prof. Dr. İ. Semih KESKİL

    Öğretim Üyeleri              : Prof. Dr. Hakan Murat GÖKSEL, Doç. Dr. Bülent BAKAR

    Araştırma Görevlileri      : Araş. Gör. Dr. İbrahim AKKURT, Araş. Gör. Dr. Ulaş YÜKSEL, Araş. Gör. Dr. Egemen NURSOY

    GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI

    Anabilim Dalı Başkanı    : Prof. Dr. Çağatay Erden DAPHAN

    Öğretim Üyeleri              : Prof. Dr. Osman GÜLER, Prof. Dr. Oral SAYGUNDoç. Dr. Kuzey AYDINURAZYrd. Doç. Dr. Gökhan KARACA, Uzm. Dr. Aybala AĞAÇ AY


    Araştırma Görevlileri     : Araş. Gör. Dr. Hüseyin ÖZDEN, Araş. Gör. Dr. Vural SÖZEN, Araş. Gör. Dr. İsmail ÖZLER

    GÖĞÜS CERRAHİ ANABİLİM DALI

    Anabilim Dalı Başkanı        : Prof. Dr. Koray DURAL

    Öğretim Üyeleri              : Doç. Dr. Berkant ÖZPOLAT, Yrd. Doç. Dr. Nesimi GÜNAL

    GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

    Anabilim Dalı Başkanı       : Doç. Dr. Kemal ÖRNEK

    Öğretim Üyeleri             : Yrd. Doç. Dr. Zafer ONARAN, Yrd. Doç. Dr. Reyhan OĞUREL, Yrd. Doç. Dr. Nesrin BÜYÜKTORTOP GÖKÇINAR, Yrd. Doç. Dr. Nurgül ÖRNEK, Yrd. Doç. Dr. Tevfik OĞUREL, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Erhan YUMUŞAK, Prof. Dr. Pelin YILMAZBAŞ (Ankara Ulucanlar Göz Hastanesi'nde geçici görevde)

    Araştırma Görevlileri        :    Araş. Gör. Dr. Elif İnci TİMUR, Arş. Gör. Dr. Hatice Ayhan GÜLER, Arş. Gör. Dr. Yaşar ÖLMEZ, Arş. Gör. Dr. Hande DİKER

    KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

    Anabilim Dalı Başkanı    : Doç. Dr. Ömer Yavuz ŞİMŞEK

    Öğretim Üyeleri           :Prof. Dr. Nevin SAĞSÖZ, Yrd. Doç. Dr. Zeynep ÖZCAN DAĞ, Yrd. Doç. Dr. Özlem Banu TULMAÇ, Yrd. Doç. Dr. Yüksel IŞIK

    Araştırma Görevlileri      :  Araş. Gör. Dr. Murat BULANIK, Araş Gör. Dr. Ceyhan TAŞDELEN

    KALP VE  DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

    Anabilim Dalı Başkanı    : Prof. Dr. Mustafa EMİR

 

    Öğretim Üyeleri           : Yrd. Doç. Dr. Ali BOLAT, Yrd. Doç. Dr. Mehmet KABALCI, Yrd. Doç. Dr. Yıldırım GÜLTEKİN

    Araştırma Görevlileri      : 

    KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

    Anabilim Dalı Başkanı       : Prof. Dr. Rahmi KILIÇ

    Öğretim Üyeleri             : Prof. Dr. Nuray BAYAR MULUK,  Yrd. Doç. Dr. Gökçe ŞİMŞEK


    Araştırma Görevleri       : , Araş. Gör. Dr. Süheyla KANDEMİR,  Araş. Gör. Dr. Burak ERDEN, Araş. Gör. Dr. Mustafa VARLIK, Araş. Gör. Dr. Hatice GÜZEL KÜÇÜK

    ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI

    Anabilim Dalı Başkanı        : Doç. Dr. Bülent DAĞLAR

    Öğretim Üyeleri              : Doç. Dr. Meriç ÇIRPAR, Yrd. Doç. Dr. Birhan OKTAŞ

    Araştırma Görevlileri     : Araş. Gör. Dr. Arif ASLAN, Araş. Gör. Dr. Serhat DURUSOY, Araş. Gör. Dr. Hüseyin Fatih SEVİNÇ, Araş. Gör. Dr. Mustafa ALTINTAŞ, Araş. Gör. Dr. Yasin KÖKER, Araş. Gör. Dr. Cüneyt Emre OKKESİN

    PEDİATRİK CERRAHİ ANABİLİM DALI

    Anabilim Dalı Başkanı      : Doç. Dr. Mustafa Kemal ASLAN

    Öğretim Üyeleri             : Yrd. Doç. Dr. Özlem BOYBEYİ, Yrd. Doç. Dr. Yasemin DERE GÜNAL

    Araştırma Görevlileri       : Araş. Gör. Dr. İsmail ÖZMEN, Araş. Gör. Dr. Yağmur CAN DADAKÇI

    PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ ANABİLİM DALI

    Anabilim Dalı Başkanı      : Yrd. Doç. Dr. Elif SARI

    Öğretim Üyeleri             :

    Araştırma Görevlileri       : Araş. Gör. Dr. Sevin FARİZ, Araş. Gör. Dr. Osman Ünsal DEMİR 

    TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI

    Anabilim Dalı Başkanı       : Yrd. Doç. Dr. Mahi BALCI

    Öğretim Üyeleri             : Prof. Dr. Önder BOZDOĞANProf. Dr. Pınar ATASOY


    Araştırma Görevlileri     : Araş. Gör. Dr. Mustafa Emre ERCİN, Araş. Gör. Dr. Dilara YENİPINAR YILDIZ, Araş. Gör. Dr. Fatma Benli TANRIKULU, Araş. Gör. Dr. Yeşim YILDIRIM

    ÜROLOJİ ANABİLİM DALI

    Anabilim Dalı Başkanı       : Prof. Dr. Erdal YILMAZ

     Öğretim Üyeleri             : Prof. Dr. Ertan BATİSLAM, Yrd. Doç. Dr. Devrim TUĞLU, Yrd. Doç. Dr. Ercan YUVANÇ

    Araştırma Görevlileri         : Araş. Gör. Dr. Fatih BAL, Araş. Gör. Dr. Mustafa Koray KIRDAĞ, Araş. Gör. Dr. Serhan GÜR